Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej


·       INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ (ICIM)

W dniu 28 grudnia 2007 roku biblioteka otrzymała INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ, w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „INTERNETOWE CENTRA INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ W BIBLIOTEKACH SZKOLNYCH I PEDAGOGICZNYCH”.

Od tej pory ICIM służy uczniom i nauczycielom w kształceniu, rozwijaniu zainteresowań czy wyszukiwaniu informacji potrzebnych na zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne czy koła zainteresowań. 


Opracowała: mgr Joanna Wesołowska

Comments