Akcja Sprzątanie Świata

opublikowane: 24 paź 2016, 02:11 przez Szkoła Podstawowa
We wrześniu uczestniczyliśmy w akcji „Sprzątanie Świata”. W tym roku odbyła się ona pod hasłem "Podaj dalej... drugie życie odpadów ". Głównym przesłaniem akcji było promowanie szacunku do przedmiotów, mniejsza produkcja opadów, promowanie poszanowania zasobów oraz efektywnej segregacji. Motto przewodnie:

„Daj drugie życie przedmiotom, nie wyrzucaj ich pochopnie do kosza!

Zrób wszystko, by odpad za szybko nie trafił na wysypisko!"

Poprzez te działania zachęcamy do ochrony środowiska i segregacji odpadów, zwiększając również w ten sposób edukację ekologiczną uczniów.
Udział w akcji wzięły klasy IV-VI. Po wcześniejszym zapoznaniu uczniów z celem działania oraz przypomnieniem zasad BHP, wyruszyliśmy na wyznaczone wcześniej tereny. Uczniowie zaopatrzeni byli w odpowiednie środki tj. rękawice oraz worki. Celem akcji było wysprzątanie przyległych do szkoły terenów miejskich.
Wszyscy zaangażowani w akcję wrócili z workami pełnymi śmieci oraz uśmiechem na twarzy z dobrze wykonanej pracy na rzecz ochrony środowiska.

Zdjęcie K. Siedlik

mgr Angelika Hucz
Comments