Prezydium Samorządu Uczniowskiego

opublikowane: 5 paź 2015, 14:33 przez Szkoła Podstawowa   [ zaktualizowane 5 paź 2015, 14:33 ]

We wrześniu odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Były one poprzedzone kampanią wyborczą. Kandydaci zaprezentowali ciekawe plakaty przedstawiające najważniejsze punkty swojego programu. W demokratycznych wyborach najwięcej głosów zdobyły: Natalia Łopacińska z VI a, która została nową przewodniczącą szkoły, Ewa Matyasik z V b, która objęła funkcję zastępcy przewodniczącej szkoły oraz Magdalena Szewczyk V b, która zajmując trzecie miejsce przejęła funkcję sekretarza szkoły.
Gratulujemy zwycięzcom i liczymy na owocną współpracę.

 Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Natalia Łopacińska 

Zastępca przewodniczącego Ewa Matyasik

Sekretarz Magdalena Szewczyk 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
mgr K. Siedlik
mgr A. Hucz
Comments