REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

opublikowane: 8 mar 2016, 11:44 przez Szkoła Podstawowa   [ zaktualizowane 8 mar 2016, 11:44 ]

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Bytomiu ogłasza zapisy dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017


Terminy postępowania rekrutacyjnego:

 

Zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej

od 14 marca do 13 maja 2016 r.

Złożenie wniosku przez kandydata spoza obwodu o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie lokalnych kryteriów rekrutacji

od 14 marca do 13 maja 2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 8 czerwca 2016 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od  9 czerwca do 15 czerwca 2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

17 czerwca 2016 r.

 

Zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz wnioski dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły dostępne są w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły: www.sp6bytom.pl (Dokumenty do pobrania).

Wypełnione zgłoszenia lub wnioski proszę składać w sekretariacie szkoły w godzinach 
7.30 – 14.30. 

Comments