CENNIK OBIADÓW STOŁÓWKI SZKOLNEJ

opublikowane: 28 sty 2017, 04:53 przez Szkoła Podstawowa

 

MIESIĄC

 

ILOŚĆ DNI

 

CENA JEDNEGO OBIADU

 

RAZEM

STYCZEŃ

7

4,00 zł

28,00

LUTY

20

4,00 zł

80,00

MARZEC

23

13 i 14.03.2017 odbywają się Rekolekcje – obiad będzie wydawany

4,00 zł

92,00

KWIECIŃ

 

4,00 zł

 

MAJ

 

4,00 zł

 

CZERWIEC

 

4,00 zł

 


PŁATNOŚĆ MASOWA:

 

W tytule płatności należy wpisać:

oplata za obiady, imię i nazwisko dziecka, klasa i miesiąc żywieniowy. Wpłaty za posiłki na stołówce wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do 26-go miesiąca poprzedzającego m-c, w którym uprawniony korzystać będzie ze stołówki szkolnej.

Przed dokonaniem wpłaty za żywienie dziecka rodzic jest zobowiązany telefonicznie lub osobiście do 26-go danego miesiąca, jeżeli uprzednio były zgłoszone nieobecności dziecka na obiadach w danym miesiącu, uzgodnić z Kierownikiem  Świetlicy i Intendentem informację o wysokości wpłaty za posiłki w miesiącu następnym przed jej dokonaniem (dotyczy rodziców dzieci, którzy zgłosili odpisy)

Prosimy samodzielnie nie odliczać różnic w kwocie wpłat.


Comments