Zaproszenie do Szkolnego Konkursu Fotograficznego

opublikowane: 13 maj 2017, 04:52 przez Szkoła Podstawowa

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 6 w Bytomiu.

2. Celem konkursu jest:
- przybliżenie dzieciom piękna otaczającej przyrody,
- rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody, a także wrażliwości estetycznej i przyrodniczej,
- uchwycenie piękna wiosny na samodzielnie wykonanych fotografiach.

3. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu autorskiego zdjęcia, które będzie przedstawiało wiosnę w Waszych domach, ogrodach, parkach lub balkonach. Pokażcie tę cudowną porę roku Waszym okiem.

4. Każda praca powinna zostać opisana (tytuł fotografii, autor, klasa, data i miejsce wykonania zdjęcia).

5. Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie 3 fotografie.

6. Prace konkursowe należy składać drogą elektroniczną do organizatora konkursu, mgr Violetty Nicpoń na adres:
violetta_nicpon@o2.pl

7. Prace należy przesyłać do 25 maja 2017 r. na w/w adres z dopiskiem KONKURS FOTOGRAFICZNY „Wiosna w obiektywie”

8. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane są wyłącznie do celów konkursowych i nie będą udostępnione podmiotom trzecim. Dane podawane są dobrowolnie, lecz wyrażenie zgody jest warunkiem uczestnictwa. Rodzic ma prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych prac na stronie internetowej szkoły i do wykorzystania ich w innej formie w celu popularyzacji konkursu, podając dane autora.

10. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały zrobione osobiście.

11. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 1 czerwca 2017 roku.


mgr Violetta Nicpoń
Comments