Strona główna‎ > ‎

Aktualności 2018/2019


MASTER CHEF w klasie 4B

opublikowane: 7 kwi 2019, 09:44 przez Szkoła Podstawowa

Dzisiejsza impreza (4.04.19) przedłużyła się w klasie 4B :)
Amatorzy dobrych sałatek walczyli dalej, pierwsze miejsce dla Szymona Paruzela , który zrobił sałatkę jajeczną! PYCHA!
W JURY zasiadły panie D.Kostek oraz p.Irena Smolczewska :)

Więcej zdjęć w Galerii


mgr Danuta Kostek

Konkurs MASTER CHEF

opublikowane: 7 kwi 2019, 09:16 przez Szkoła Podstawowa

4 kwietnia 2019 r. odbył się w naszej szkole konkurs MASTER CHEF :)
Przygotowała go wspaniała kucharka i muzyczka Pani Krysia Siedlik :)
W JURY zasiedli : Pani Danuta Kostek, Pani Anastazja Pogoda oraz uczeń klasy 7B Łukasz Ulaszek :)
Wyniki konkursu w najbliższym czasie poda organizator...

Więcej zdjęć w Galeriimgr Danuta Kostek

Współpraca ze stowarzyszeniem ADOPCJA SERCA

opublikowane: 6 kwi 2019, 14:22 przez Szkoła Podstawowa

Współpraca ze stowarzyszeniem ADOPCJA SERCA:
Dziękujemy za pozdrowienia od Henrietty :)


Życzymy wszystkiego najlepszego!

mgr Danuta Kostek

O programie rewitalizacji Bytomia "Bytom odNowa" w klasach I - III

opublikowane: 5 kwi 2019, 14:23 przez Szkoła Podstawowa

25 - 29 marca 2019 r.

Więcej zdjęć w Galerii
Nauczyciele klas I - III

Pasowanie na czytelnika uczniów klas I

opublikowane: 5 kwi 2019, 13:58 przez Szkoła Podstawowa

25 marca 2019 r.
Więcej zdjęć w Galeriimgr Iwona Kwaśniak

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

opublikowane: 4 kwi 2019, 12:19 przez Szkoła Podstawowa

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli 

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).

3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).

5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH W SPRAWIE PLANOWANEGO STRAJKU

opublikowane: 4 kwi 2019, 12:10 przez Szkoła Podstawowa

Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie prawni naszych uczniów

 Uprzejmie informujemy, że od dnia 8 kwietnia 2019 r. rozpoczyna się ogólnopolski strajk nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły.

 Jest to dla wszystkich sytuacja kryzysowa – dla nas nauczycieli, dla Państwa Rodziców.

 Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o zrozumienie tej trudnej sytuacji.

 Strajk będzie polegał na powstrzymaniu się od pracy nauczycieli.

 W tym czasie w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne.

 Wobec powyższego, zwracam się z prośbą o wyrozumiałość i zapewnienie swoim dzieciom opieki w domu rodzinnym.

 Ufamy, że wspólnie uda nam się przejść przez ten czas w sposób spokojny i bezpieczny.

                                                                              Z wyrazami szacunku

Pallotyńska Adopcja Serca

opublikowane: 3 kwi 2019, 11:24 przez Szkoła Podstawowa   [ zaktualizowane 3 kwi 2019, 12:05 ]


NASZA KOLEŻANKA Z AFRYKI HENRIETTA  PRZESŁAŁA NAM LIST (w załączniku)
KONIECZNIE PRZECZYTAJCIE !

mgr Danuta Kostek

Projekt Bytom - Centrum

opublikowane: 3 kwi 2019, 11:02 przez Szkoła Podstawowa   [ zaktualizowane 3 kwi 2019, 12:05 ]

Klasa 4 b

mgr Danuta Kostek

Budujemy ulice Bytomia

opublikowane: 3 kwi 2019, 10:59 przez Szkoła Podstawowa   [ zaktualizowane 3 kwi 2019, 12:04 ]

Klasa 4 b

mgr Danuta Kostek

1-10 of 92