Strona główna‎ > ‎Aktualności‎ > ‎

Projekt "Akademickie Laboratorium Innowacji i Kreatywności" CYKL II

opublikowane: 13 lut 2019, 09:31 przez Szkoła Podstawowa
Politechnika Śląska zaprasza na   
UNIWERSYTET MŁODEGO ODKRYWCY 
„Akademickie Laboratorium Innowacji i Kreatywności” 
CYKL II
 
 Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 
 
Projekt realizowany jest przez Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej przy współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta w Bytomiu w latach 2018-2020  
 
Cel projektu:  
 
Celem projektu jest podniesienie kompetencji dzieci i młodzieży, objętych działaniami dydaktycznymi w zakresie rozwijania metod aktywnego i praktycznego uczenia się. Głównym założeniem jest rozwój osiągnięć dzieci w obszarach kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, takich jak: 
■ kreatywność 
■ umiejętności matematyczno-przyrodnicze 
■ umiejętność krytycznego myślenia 
■ umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy 
■ umiejętność uczenia się

Comments