Strona główna‎ > ‎Aktualności‎ > ‎

Regulamin VII Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych

opublikowane: 7 lut 2019, 13:56 przez Szkoła Podstawowa

Regulamin VII Powiatowego Konkursu Ekologicznego

dla szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych

 

1.       Organizatorem VII Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla szkół podstawowych   jest Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach oraz Pan Andrzej Pilot – „Przyjaciel Chemika”. Konkurs został objęty honorowym patronatem Pani Krystyny Kosmali - Starosty Tarnogórskiego, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej oraz firm: REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o., Veolia Południe Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..

2. Celem konkursu jest rozwinięcie zainteresowania młodzieży ekologią, własnym środowiskiem, różnorodnością pozyskiwania energii i jej gospodarowaniem oraz kształtowanie współodpowiedzialności za swoje środowisko.

3.       Tematy i formy prac konkursowych:

·         dla klas VI, VII i VIII oraz III klas gimnazjalnych:

1)     Bezemisyjny transport publiczny

2)     Co tak naprawdę wypływa z naszych kranów? Omów sposób przygotowania wód do celów bytowo – gospodarczych

3)     Produkcja protez i sprzętu ortopedycznego jako przejaw działania ekologicznego

4)     Tarnogórskie zabytkowe kopalnie rud srebra, ołowiu i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zachęć turystę do zwiedzenia tych miejsc.

 - pisemne opracowanie (egzemplarz pracy w maszynopisie do 20 stron czcionką Arial 14, można dodać opracowania graficzne)

·         dla klas IV i V:

1)      Źródła niskiej emisji. Jak walczyć ze smogiem?

2)      Stan wód powierzchniowych na Śląsku. Na podstawie wybranego zbiornika wodnego bądź rzeki oceń jakość i omów przeznaczenie wód powierzchniowych

3)      Wpływ hałasu na środowisko

- film lub prezentacja (czas trwania filmu do 4 minut, maksymalna ilość slajdów w prezentacji - 15)

·         dla klas I,II,III:

1)      Co gdzie wyrzucić? Zasady segregacji odpadów

2)      Hasło ekologiczne lub wiersz

- praca plastyczna (wykonana dowolną techniką)

4.       Prace należy opisać, podając imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, adres szkoły, bibliografię (dotyczy kategorii 1 i 2). Do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę rodziców na udział w konkursie i publikację danych osobowych oraz wizerunku dziecka. Dla finalistów przewidziane są nagrody-niespodzianki. ( zgody u p. Matury)

5.       Zgłoszenie  do dnia 12.03.2019 u p. Matury lub p. Hucz

6.       Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 25.03.2018 do p. Matury lub p. Hucz. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 05.04.2019 Termin uroczystości wręczenia nagród zostanie podany wraz z ogłoszeniem wyników.

mgr Justyna Matura

mgr Angelika Hucz

Comments