Strona główna‎ > ‎

Obiady

  

CENNIK OBIADÓW STOŁÓWKI SZKOLNEJ
STAWKA ŻYWIENIOWA 
OD MIESIĄCA IX 2018 r. WYNOSI 4 zł

 

MIESIĄC

 

ILOŚĆ DNI

 

CENA JEDNEGO OBIADU

 

RAZEM

WRZESIEŃ

15

4,00 zł

60 zł

PAŹDZIERNIK

23


4,00 zł

92 zł

LISTOPAD

19

4,00 zł76 zł

GRUDZIEŃ

 

STYCZEŃ

19

4,00 zł76 zł

LUTY

10

4,00 zł40 zł

MARZEC

21

4,00 zł84 zł

KWIECIEŃ

15

4,00 zł60 zł
(w dn. 15 - 23 IV obiady nie będą wydawane)

MAJ

20

4,00 zł80 zł

CZERWIEC

 


 INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI KORZYSTAJĄCYCH Z OBIADÓW 

PŁATNOŚĆ MASOWA:

W tytule płatności należy wpisać:
oplata za obiady, nazwisko i imię dziecka, klasa i miesiąc żywieniowy.
Przykład: Kowalski J. kl 1a, obiady X. b.r., 4zł x 20dni = 80zł

Wpłaty za posiłki na stołówce wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do 27-go miesiąca poprzedzającego m-c, w którym uprawniony korzystać będzie ze stołówki szkolnej.

Przed dokonaniem wpłaty za żywienie dziecka rodzic jest zobowiązany telefonicznie lub osobiście do 26-go danego miesiąca, jeżeli uprzednio były zgłoszone nieobecności dziecka na obiadach w danym miesiącu, uzgodnić z Kierownikiem Świetlicy i Intendentem informację o wysokości wpłaty za posiłki w miesiącu następnym przed jej dokonaniem (dotyczy rodziców dzieci, którzy zgłosili odpisy)

PROSIMY SAMODZIELNIE NIE ODLICZAĆ RÓŻNIC W KWOCIE WPŁAT I NIE DOKONYWAĆ WPŁATY BEZ USTALENIA ILE NALEŻY UREGULOWAĆ ZA DANY MIESIĄC. PROSIMY, ABY WPŁATY BYŁY ZGODNE Z KWOTĄ PODANĄ PRZEZ KIEROWNIKA LUB INTENDENTA.
Comments