Strona główna‎ > ‎

Obiady

JADŁOSPIS - zapraszamy na dół strony

PRZERWY OBIADOWE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022  

CENNIK OBIADÓW STOŁÓWKI SZKOLNEJ
STAWKA ŻYWIENIOWA 
OD MIESIĄCA IX 2021 r. WYNOSI 5 zł

 

MIESIĄC

 

ILOŚĆ DNI

 

CENA JEDNEGO OBIADU

 

RAZEM

WRZESIEŃ

18

(od 7 IX)

5,00 zł

90,00 zł

PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ 

MAJ
CZERWIEC


INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI KORZYSTAJĄCYCH Z OBIADÓW 

Wpłaty przyjmowane są na konto szkolne. W tytule płatności należy wpisać:

oplata za obiady, nazwisko i imię dziecka, klasa i miesiąc żywieniowy.

 

Wpłaty za posiłki wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym uprawniony korzystać będzie ze stołówki szkolnej.

Przed dokonaniem wpłaty za żywienie dziecka rodzic jest zobowiązany telefonicznie lub osobiście do 26-go danego miesiąca, jeżeli uprzednio były zgłoszone nieobecności dziecka na obiadach w danym miesiącu, uzgodnić z Kierownikiem  Świetlicy i Intendentem informację o wysokości wpłaty za posiłki w miesiącu następnym przed jej dokonaniem (dotyczy rodziców dzieci, którzy zgłosili odpisy). Prosimy samodzielnie nie odliczać różnic w kwocie wpłat.

W przypadku choroby lub innej nieobecności dziecka, obiady można odwołać osobiście lub telefonicznie. Nieobecność zgłaszana do godz. 8.00 będzie uwzględniona w danym dniu, późniejsze zgłoszenie uwzględniane zostanie od dnia następnego. Jakiekolwiek roszczenia z tytułu niewykorzystanych i niezgłoszonych odpisów za obiady nie będą uwzględniane.

                                      JADŁOSPIS  2020/2021
Zapraszamy do podstrony
Podstrony (1): JADŁOSPIS 2020/2021
Comments