Strona główna‎ > ‎

Obiady

  

CENNIK OBIADÓW STOŁÓWKI SZKOLNEJ
STAWKA ŻYWIENIOWA 
OD MIESIĄCA IX 2019 r. WYNOSI 4 zł

 

MIESIĄC

 

ILOŚĆ DNI

 

CENA JEDNEGO OBIADU

 

RAZEM

WRZESIEŃ

16

od 09.IX

4,00 zł

64,00 zł

PAŹDZIERNIK

22

wolne 14.X

4,00 zł

88,00 zł

LISTOPAD

19

wolne 01/11.XI

4,00 zł

76,00 zł 

GRUDZIEŃ

14

wolne 19.XII

4,00 zł

56,00 zł  

STYCZEŃ

9

wolne od 01-06.I

ferie 13- 24.I

4,00 zł

 36,00 zł

LUTY

20

 

4,00 zł

 80,00 zł 

MARZEC

19

 rekolekcje 02-04.III

(w czasie rekolekcji obiad nie będzie wydawany)

4,00 zł

 76,00 zł 

KWIECIEŃ

15

wolne 09-14.IV

      21-23.IV

4,00 zł

 

MAJ

20

 

4,00 zł

 

CZERWIEC

17

wolne 11-12.VI

gotujemy do 25

4,00 zł

 INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI KORZYSTAJĄCYCH Z OBIADÓW 

Wpłaty przyjmowane są na konto szkolne. W tytule płatności należy wpisać:

oplata za obiady, nazwisko i imię dziecka, klasa i miesiąc żywieniowy.

 

Wpłaty za posiłki wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym uprawniony korzystać będzie ze stołówki szkolnej.

Przed dokonaniem wpłaty za żywienie dziecka rodzic jest zobowiązany telefonicznie lub osobiście do 26-go danego miesiąca, jeżeli uprzednio były zgłoszone nieobecności dziecka na obiadach w danym miesiącu, uzgodnić z Kierownikiem  Świetlicy i Intendentem informację o wysokości wpłaty za posiłki w miesiącu następnym przed jej dokonaniem (dotyczy rodziców dzieci, którzy zgłosili odpisy). Prosimy samodzielnie nie odliczać różnic w kwocie wpłat.

Comments