Strona główna‎ > ‎

Obiady

  

CENNIK OBIADÓW STOŁÓWKI SZKOLNEJ
STAWKA ŻYWIENIOWA 
OD MIESIĄCA IX 2020 r. WYNOSI 5 zł

 

MIESIĄC

 

ILOŚĆ DNI

 

CENA JEDNEGO OBIADU

 

RAZEM

WRZESIEŃ

18

od 7 IX

5,00 zł

90,00 zł

PAŹDZIERNIK

21

wolne 14 X

5,00 zł105,00 zł

LISTOPAD
GRUDZIEŃ
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ 

MAJ 

CZERWIEC INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI KORZYSTAJĄCYCH Z OBIADÓW 

Wpłaty przyjmowane są na konto szkolne. W tytule płatności należy wpisać:

oplata za obiady, nazwisko i imię dziecka, klasa i miesiąc żywieniowy.

 

Wpłaty za posiłki wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym uprawniony korzystać będzie ze stołówki szkolnej.

Przed dokonaniem wpłaty za żywienie dziecka rodzic jest zobowiązany telefonicznie lub osobiście do 26-go danego miesiąca, jeżeli uprzednio były zgłoszone nieobecności dziecka na obiadach w danym miesiącu, uzgodnić z Kierownikiem  Świetlicy i Intendentem informację o wysokości wpłaty za posiłki w miesiącu następnym przed jej dokonaniem (dotyczy rodziców dzieci, którzy zgłosili odpisy). Prosimy samodzielnie nie odliczać różnic w kwocie wpłat.

Comments