Strona główna‎ > ‎

Obiady

JADŁOSPIS - zapraszamy na dół strony

PRZERWY OBIADOWE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


PRZERWY DLA KLAS I - VIII 
  

CENNIK OBIADÓW STOŁÓWKI SZKOLNEJ
STAWKA ŻYWIENIOWA 
OD MIESIĄCA IX 2020 r. WYNOSI 5 zł

 

MIESIĄC

 

ILOŚĆ DNI

 

CENA JEDNEGO OBIADU

 

RAZEM

WRZESIEŃ

18

od 7 IX

5,00 zł

90,00 zł

PAŹDZIERNIK

21

wolne 14 X

5,00 zł105,00 zł

LISTOPAD

20

5,00 zł 100,00 zł

GRUDZIEŃ
STYCZEŃ

8

od 20 I

5,00 zł40,00 zł

LUTY

20

5,00 zł 100,00 zł

MARZEC

23

5,00 zł 115,00 zł

KWIECIEŃ 

MAJ

17

5,00 zł

 85,00 zł

CZERWIEC

16

5,00 zł

 80,00 zł INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI KORZYSTAJĄCYCH Z OBIADÓW 

Wpłaty przyjmowane są na konto szkolne. W tytule płatności należy wpisać:

oplata za obiady, nazwisko i imię dziecka, klasa i miesiąc żywieniowy.

 

Wpłaty za posiłki wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym uprawniony korzystać będzie ze stołówki szkolnej.

Przed dokonaniem wpłaty za żywienie dziecka rodzic jest zobowiązany telefonicznie lub osobiście do 26-go danego miesiąca, jeżeli uprzednio były zgłoszone nieobecności dziecka na obiadach w danym miesiącu, uzgodnić z Kierownikiem  Świetlicy i Intendentem informację o wysokości wpłaty za posiłki w miesiącu następnym przed jej dokonaniem (dotyczy rodziców dzieci, którzy zgłosili odpisy). Prosimy samodzielnie nie odliczać różnic w kwocie wpłat.

W przypadku choroby lub innej nieobecności dziecka, obiady można odwołać osobiście lub telefonicznie. Nieobecność zgłaszana do godz. 8.00 będzie uwzględniona w danym dniu, późniejsze zgłoszenie uwzględniane zostanie od dnia następnego. Jakiekolwiek roszczenia z tytułu niewykorzystanych i niezgłoszonych odpisów za obiady nie będą uwzględniane.

                                      JADŁOSPIS  2020/2021
Zapraszamy do podstrony
Podstrony (1): JADŁOSPIS 2020/2021
Comments