Strona główna‎ > ‎

ProfilaktykaApele porządkowe


14 maja odbył się apel dotyczący bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Celem przeprowadzenia apelu było przede wszystkim upowszechnienie informacji na temat zagrożeń wynikających z przebywania w miejscach niedozwolonych lub na obszarach zagrożonych niebezpieczeństwem oraz przypomniany został regulamin korzystania z telefonów komórkowych. 

21 maja przeprowadzony został apel na temat zagrożenia uzależnieniami oraz skutkami zażywania środków odurzających.

mgr Angelika Hucz
Apel klas IV - VII
28 kwietnia odbył się apel, na którym przypomniane zostały podstawowe zasady bezpieczeństwa, czyli jak należy się właściwie zachować aby w pełni skorzystać z wolnych od zajęć dydaktycznych dni.
Podczas apelu wręczone zostały dyplomy oraz nagrody za udział w różnych konkursach. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.mgr Angelika Hucz

Kącik profilaktyczny
Na I piętrze powstał kącik profilaktyczny - gazetka ścienna, na której zamieszczane będą najważniejsze informacje dotyczące działania zespołu ds.profilaktyki oraz informacje na temat konkursów. 
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami.


Zespół ds. profilaktyki

"Nie spal się na STARCIE"

Nasza szkoła przyłączyła się do akcji "Nie spal się na starcie", której głównym celem jest promowanie postaw antynikotynowych wśród młodzieży. Klasy VI i VII wzięły udział w warsztatach profilaktycznych oraz obejrzały film edukacyjny zrealizowany na potrzeby kampanii. Nasi uczniowie zaangażowali się w akcję i nakręcili dodatkowy odcinek filmu pt. "Twój wybór, Twój start".  (Filmik jest także zamieszczony  w zakładce Filmy ).

Film z YouTube


Dziękujemy wszystkim zaangażowanym, a w szczególności:
Agacie Porembskiej (klasa VIc), Roksanie Ogrodnik (klasa VIc), 
Zuzannie Dziwis (klasa VIa), Monice Mosek (kasa VIIa), 
Dawidowi Janta (klasa Vb), Arkowi Kampfer (klasa Vb), 
Arturowi Szczygioł (klasa VII c) oraz Dawidowi Pawelcowi (klasa VIIC).

Opiekunowie akcji:
Agnieszka Waleron
Agnieszka Mazurkiewicz
Anna Staniczek

APEL KLAS IV - VII

26 stycznia odbył się w naszej szkole apel pod hasłem "Bezpieczne ferie zimowe" przygotowany przez Panią Ewę Pietruchę-Tomę oraz zaproszonych Policjantów . Przypomniane zostały podstawowe zasady bezpieczeństwa dotyczące zabaw na śniegu i lodzie oraz omówiono właściwe zachowania się podczas różnych sytuacji, które zagrażać mogą naszemu zdrowiu i życiu. 


Podczas apelu zostały wręczone nagrody za udział w konkursach zorganizowanych na terenie naszej szkoły. 
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

mgr Angelika Hucz


mgr Angelika Hucz


"RAZEM DBAMY O ZDROWIE - NIE PAL!"


Klasa VII c skorzystała z materiałów otrzymanych w ramach projektu „Razem dbamy o zdrowie – nie pal” realizowanym przez Stowarzyszenie „Razem dla Świętochłowic”. Projekt powstał w ramach realizacji zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2017 roku pod nazwą: profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej. 
Podczas warsztatów profilaktycznych obejrzeliśmy film edukacyjny pokazujący wpływ nikotyny na zdrowie człowieka oraz jego najbliższe otoczenie a w formie metaplanu zastanawialiśmy się nad problemem JAKI JEST WPŁYW PALENIA PAPIEROSÓW NA ŻYCIE CZŁOWIEKA?
Serdecznie zachęcamy do obejrzenia filmu : https://www.youtube.com/watch?v=OYy5fzzHLzM.

mgr Angelika Hucz


"BEZPIECZNIE I AKTYWNIE SPĘDZAM CZAS WOLNY"

18 grudnia odbył się w naszej szkole apel dotyczący bezpieczeństwa w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Spotkanie miało na celu zachęcić uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu z przestrzeganiem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

mgr Angelika Hucz


mgr Angelika Hucz


AKCJA "BĄDŹ KUMPLEM, NIE DOKUCZAJ"Nasza szkoła bierze udział w akcji : „Bądź kumplem, nie dokuczaj” organizowanej przez Cartoon Network
W związku z tym przeprowadzone zostały warsztaty poruszające ważna kwestię dotyczącą prześladowania uczniów w szkole. Warsztaty te odbyły się 13 grudnia i wzięły w nich udział klasy VI. Głównym naszym celem było przybliżenie uczniom konsekwencji dokuczania i kształtowanie postawy empatii. Uczniowie poznali również kodeks kumpla oraz dowiedzieli się gdzie należy szukać pomocy lub wsparcia. 
Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej:   http://badzkumplem.cartoonnetwork.pl/#/porady, gdzie z porad mogą skorzystać zarówno uczniowie, jak i rodzice.


mgr Angelika Hucz


APEL DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA

Dnia 27 listopada odbył się apel na temat zasad bezpieczeństwa w naszej szkole. Podsumowane zostało zachowanie uczniów na przerwach oraz przypomniane zostały zasady zachowania obowiązujące na terenie naszej placówki. Spotkanie to służyło również podsumowaniu Dnia Życzliwości oraz wręczeniu nagród ze szkolnych konkursów.


mgr Angelika Hucz


DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

mgr Angelika Hucz

WARSZTATY DLA KLAS VI i VII


25 października odbyły się w naszej szkole warsztaty dla klas VI i VII. Warsztaty przeprowadzili Policjanci, zaproszeni przez Panią Pedagog Annę Staniczek. Zajęcia dotyczyły przeciwdziałaniu zachowaniom agresywnym, odpowiedzialności karnej nieletnich oraz Cyberprzemocy. Pan Dzielnicowy zwrócił również uwagę na zagrożenia, z którymi młodzież może się spotkać w pozornie bezpiecznych sytuacjach.

Za wszystkie wskazówki i uwagi serdecznie dziękujemy.

mgr Angelika Hucz
Na zajęciach świetlicy socjoterapeutycznej odbyły się warsztaty w ramach akcji 
„Twoja krew – moje życie”. 
Na zajęciach uczniowie dowiedzieli się co to znaczy być honorowym dawcą krwi oraz kto nim może zostać, poznali jej skład oraz wiedzą dlaczego należy oddawać krew. 
Wspólnie obejrzeliśmy film edukacyjny, tworzyliśmy model krwi przy użyciu plasteliny oraz zdobiliśmy krwinki czerwone. 
Podsumowując, wyciągnęliśmy wniosek, że prawdziwej krwi nie da się wyprodukować, więc trzeba się nią dzielić.


mgr Angelika Hucz, mgr Agnieszka Waleron


WARSZTATY  NA TEMAT RELACJI RÓWIEŚNICZYCH ORAZ UZALEŻNIEŃ

11 października odbyły w klasie VII c warsztaty na temat relacji rówieśniczych oraz uzależnień. Zajęcia prowadził terapeuta z Centrum Interwencji Kryzysowej. 
Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. 
Serdecznie dziękujemy Pani Karolinie za zaangażowanie oraz poświęcony czas.

mgr Angelika Hucz


BEZPIECZNA SZKOŁA

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/, na której dostępny jest dokument pt. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”.

mgr Angelika Hucz


APEL DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA W SYTUACJACH ZAGRAŻAJĄCYCH ZDROWIU I ŻYCIU

Dnia 2 października odbył się w naszej szkole apel dotyczący bezpieczeństwa w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Uczniowie dowiedzieli się m.in. jak zachować się w kontakcie z odpadami medycznymi, z substancjami uzależniającymi oraz substancjami nieznanego pochodzenia.

mgr Angelika Hucz


Comments