Kalendarz szkolny

Zebrania i konsultacje z rodzicami 2019/2020

 

Data

 Godzina

10.09.2019 r.

15.10.2019 r.

16.00 klasy I-III, 17.00 klasy IV-VIII zebranie

16.00 klasy I-III, 17.00 klasy IV-VIII zebranie

12.11.2019 r.

16.00 klasy I-III, 17.00 klasy IV-VIII konsultacje

10.12.2019 r. 

16.00 klasy I-III, 17.00 klasy IV-VIII zebranie
(informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych)

28.01.2020 r.

16.00 klasy I-III, 17.00 klasy IV-VIII zebranie

03.03.2020 r.

16.00 klasy I-III, 17.00 klasy IV-VIII zebranie

07.04.2020 r.

16.00 klasy I-III, 17.00 klasy IV-VIII zebranie

19.05.2020 r.

16.00 klasy I-III, 17.00 klasy IV-VIII zebranie
(informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych)

 

Kalendarz na rok szkolny 2019/2020

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 

02.09.2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12 – 31.12.2019 r.

Ferie zimowe

13 – 26.01.2020 r.

Rekolekcje

 

Wiosenna przerwa świąteczna

09 – 14.04.2020 r.

Egzamin po klasie VIII

Dodatkowy termin egzaminu po klasie VIII

21, 22, 23.04.2020 r.

1, 2, 3.06.2020 r.

Koniec roku szkolnego

26.06.2020 r.

 Ferie letnie

 27.06.  31.08.2019 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (w dniu tym organizowane są zajęcia wychowawczo - opiekuńcze dla uczniów):
- czwartek "W grudniu na Rozbarku" 

19.12.2019 r.

- czwartek i piątek po Nowym Roku 

02, 03.01.2020 r.

-  piątek "Festyn"

05.06.2020 r.

- piątek po Bożym Ciele

12.06.2020 r.

 

 

Konferencje:

 

- klasyfikacyjna po I semestrze

 09.01.2020 r.

- podsumowująca po I semestrze

 28.01.2020 r.

- klasyfikacyjna po II semestrze

 18.06.2020 r.

- podsumowująca po II semestrze

 24.08.2020 r.

 

Comments