Kalendarz szkolny


Kalendarz na rok szkolny 2020/2021

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 

01.09.2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12 – 31.12.2020 r.

Ferie zimowe

04 - 17.01.2021 r.

Rekolekcje

 

Wiosenna przerwa świąteczna

01 – 06.04.2021 r.

Egzamin po klasie VIII

Dodatkowy termin egzaminu po klasie VIII

25, 26, 27.05.2021 r.

16, 17, 18.06.2021 r.

Koniec roku szkolnego

25.06.2021 r.

 Ferie letnie

 26.06.  31.08.2021 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (w dniu tym organizowane są zajęcia wychowawczo - opiekuńcze dla uczniów):
- poniedziałek, wtorek

21 i 22.12.2020 r.

- czwartek, piątek 

07 i 08.01.2021 r.

-  piątek po Bożym Ciele

04.06.2021 r. 

 

Konferencje:

 

- klasyfikacyjna po I semestrze

 28.01.2021 r.

- podsumowująca po I semestrze

 16.02.2021 r.

- klasyfikacyjna po II semestrze

 17.06.2021 r.

- podsumowująca po II semestrze

 08.2021 r.

 

Comments