Projekt "Akademickie Laboratorium Innowacji i Kreatywności"

Politechnika Śląska zaprasza na   
UNIWERSYTET MŁODEGO ODKRYWCY 
„Akademickie Laboratorium Innowacji i Kreatywności” 
CYKL II
 
 Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 
 
Projekt realizowany jest przez Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej przy współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta w Bytomiu w latach 2018-2020  
 
Cel projektu:  
 
Celem projektu jest podniesienie kompetencji dzieci i młodzieży, objętych działaniami dydaktycznymi w zakresie rozwijania metod aktywnego i praktycznego uczenia się. Głównym założeniem jest rozwój osiągnięć dzieci w obszarach kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, takich jak: 
■ kreatywność 
■ umiejętności matematyczno-przyrodnicze 
■ umiejętność krytycznego myślenia 
■ umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy 
■ umiejętność uczenia się

Więcej informacji w załącznikach

Nowe załączniki: Informacja o projekcie Cykl II, Zał.nr 1 Formularz zgłoszeniowy, Zał.nr 1a Obowiązek informacyjny na etapie rekrutacji, Zał.nr 2 Zgoda rodzica opiekuna praw, Zał.nr 8 Formularz zgłoszeniowy RODZIC, Zał.nr 8a Obowiązek informacyjny na etapie rekrutacji RODZIC
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Wyświetl Pobierz
  195 KB wersja 1 13 lut 2019, 09:16 Szkoła Podstawowa
Ċ
Wyświetl Pobierz
  103 KB wersja 1 3 lis 2018, 12:28 Szkoła Podstawowa
Ċ
Wyświetl Pobierz
  193 KB wersja 1 3 lis 2018, 12:28 Szkoła Podstawowa
Ċ
Wyświetl Pobierz
  224 KB wersja 1 3 lis 2018, 12:28 Szkoła Podstawowa
Ċ
Wyświetl Pobierz
  357 KB wersja 1 3 lis 2018, 12:29 Szkoła Podstawowa
Ċ
Wyświetl Pobierz
  450 KB wersja 1 3 lis 2018, 12:29 Szkoła Podstawowa
Ċ
Wyświetl Pobierz
  123 KB wersja 1 3 lis 2018, 12:29 Szkoła Podstawowa
Ċ
Wyświetl Pobierz
  121 KB wersja 1 3 lis 2018, 12:29 Szkoła Podstawowa
Ċ
Wyświetl Pobierz
  344 KB wersja 1 13 lut 2019, 09:17 Szkoła Podstawowa
Ċ
Wyświetl Pobierz
  158 KB wersja 1 13 lut 2019, 09:17 Szkoła Podstawowa
Ċ
Wyświetl Pobierz
  105 KB wersja 1 13 lut 2019, 09:17 Szkoła Podstawowa
Ċ
Wyświetl Pobierz
  431 KB wersja 1 3 lis 2018, 12:28 Szkoła Podstawowa
Ċ
Wyświetl Pobierz
  359 KB wersja 1 3 lis 2018, 12:28 Szkoła Podstawowa
Ċ
Wyświetl Pobierz
  451 KB wersja 1 3 lis 2018, 12:28 Szkoła Podstawowa
Ċ
Wyświetl Pobierz
  123 KB wersja 1 3 lis 2018, 12:28 Szkoła Podstawowa
Ċ
Wyświetl Pobierz
  122 KB wersja 1 3 lis 2018, 12:28 Szkoła Podstawowa
Ċ
Wyświetl Pobierz
  344 KB wersja 1 13 lut 2019, 09:17 Szkoła Podstawowa
Ċ
Wyświetl Pobierz
  156 KB wersja 1 13 lut 2019, 09:17 Szkoła Podstawowa
Ċ
Wyświetl Pobierz
  432 KB wersja 1 3 lis 2018, 12:29 Szkoła Podstawowa
Comments