Rada Rodziców

Drodzy Rodzice 
Rada Rodziców informuje o możliwości zapisu dzieci na zajęcia taneczne, które odbywać się będą w Naszej Szkole począwszy od listopada br.
Zajęcia prowadzone będą przez Pana Patryka Urbana, właściciela szkoły tańca Urban Dance Studio.
Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest podpisanie „Deklaracji”, którą można pobrać ze strony internetowej lub sekretariacie Szkoły.
Zajęcia będą odbywały się 1 raz w tygodniu a ich miesięczny koszt to 30,00 zł. Proponowane przez prowadzącego terminy zajęć to poniedziałek lub piątek od godz. 15:00 lub 15:30. Ostateczny termin ustalony zostanie po zebraniu deklaracji.
Podpisane deklaracje należy złożyć u wychowawców klas najpóźniej do dnia 27 października 2017 r.

Materiały do pobrania TUTAJ

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018

Przewodnicząca: pani Sylwia Porembska
Zastępca: pani Elżbieta Paruzel
Skarbnik: pani Alina Szmit

Członkowie Rady Rodziców serdecznie zapraszają do współpracy wszystkich rodziców. Czekamy na nowe świeże pomysły. Prosimy o zgłaszanie uwag, pytań i propozycji na zebraniach, bądź u przewodniczących klas.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy zainteresowanych rodziców do udziału w spotkaniach Rady Rodziców.
Informacje o terminach zebrań zamieszczane są na tablicy informacyjnej RR.

Dzięki wpłatom na komitet rodzicielski możemy pomagać w dofinansowaniu wycieczek i wyjazdów na konkursy międzyszkolne, organizowaniu festynów, w zakupie nagród oraz pomocy naukowych, jak i wielu innych potrzebnych rzeczy dla naszych dzieci.

Z góry dziękujemy za wszelką pomoc i liczymy na współpracę ze szkołą  i rodzicami!

Rada Rodziców
Comments