Samorząd uczniowski klasy IV-VI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

klasy IV - VI


Prezydium Samorządu Uczniowskiego 2016/2017

We wrześniu, jak co roku, odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone zostały kampanią wyborczą. Kandydaci zaprezentowali ciekawe plakaty przedstawiające najważniejsze punkty swojego programu. 

W demokratycznych wyborach najwięcej głosów zdobyły: 


Agata Porembska z klasy V c, która została nową Przewodniczącą Szkoły, 


 Wiktoria Wiszkowska z klasy IV c, która objęła funkcję Zastępcy Przewodniczącej Szkoły,


Amelia Hofman z klasy VI c, która zajmując trzecie miejsce przejęła funkcję Sekretarza Szkoły.


Gratulujemy zwycięzcom i liczymy na owocną współpracę.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego mgr K. Siedlik oraz mgr A. Hucz
Comments