Świetlica‎ > ‎

Ramowy plan dnia pracy świetlicy


RAMOWY PLAN DNIA PRACY ŚWIETLICY 
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

GODZINY

 

PLAN DNIA

7:00 - 8:00

Powitanie. Schodzenie się dzieci. Swobodne rozmowy w kręgu.

 

8:00 - 8:55

Coś na dzień dobry. Zajęcia dowolne wg potrzeb indywidualnych i grupowych. Kilka zabaw na obudzenie. Gry planszowe. Łamigłówki. Zabawy słowem.

 

8:55 - 11:35

Zajęcia według planu zajęć lekcyjnych.

Opieka nad dziećmi nie uczęszczającymi na lekcje religii, basenu itp.

(w zależności od liczby dzieci) Dowolne zajęcia według pomysłu dzieci.

Gry dydaktyczne. Wykonywanie dekoracji.

 

11:35 -12:00


Schodzenie się dzieci.

Zajęcia według zainteresowań dzieci pod kontrolą wychowawcy.

Gry i zabawy tematyczne.

 

12:00 - 12:15

Zajęcia w kręgu. Omówienie spraw wynikających z bieżącej pracy świetlicy.

 

12:15 - 13:00


Kilka chwil na zabawę. Zabawy i gry integrujące grupę oraz

wyciszające.

 

13.00 - 14.00

Godzina ciszy. Nauka własna.

 

14:00 - 15:00

Zajęcia przewidziane miesięcznym planem pracy grupy wychowawcy. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci.

 

15:00 - 15:30

Rozruszamy trochę główkę -  łamigłówki, krzyżówki, rebusy.

 

15:30 - 15:45

Zajęcia relaksacyjne – relaks przy muzyce, odpoczynek. Czas na książkę.

 

15:45 - 16:00

Porządkowanie sali świetlicowej. Pożegnanie. Powrót do domów.

 


Opracowano i zatwierdzono do realizacji od dnia: 03.09.2019
Comments