Świetlica‎ > ‎

Ramowy plan dnia pracy świetlicy


RAMOWY PLAN DNIA PRACY ŚWIETLICY 
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

GODZINY

 


PLAN DNIA

7:00 - 8:00

Powitanie. Czynności organizacyjne. Układanki, gry i zabawy stolikowe według potrzeb dzieci. Swobodne rozmowy w kręgu.

8:00 - 8:55

Coś na dzień dobry. Gry planszowe. Łamigłówki. Zabawy słowem. Zajęcia dowolne wg potrzeb indywidualnych i grupowych.

8:55 - 11:35

Zajęcia według planu zajęć lekcyjnych.

Opieka nad dziećmi nie uczęszczającymi na lekcje religii itp.

(w zależności od liczby dzieci)

Dowolne zajęcia według pomysłu dzieci np. zabawy tematyczne.

Gry dydaktyczne. Przygotowanie dekoracji. 

11:35 -12:00


Schodzenie się dzieci. 

Zajęcia według zainteresowań dzieci pod kontrolą wychowawcy. 

Gry i zabawy tematyczne. Zabawy rozwijające zainteresowania.

12:00 - 12:15

Zajęcia w kręgu. Omówienie spraw wynikających z bieżącej pracy świetlicy. 

12:15 - 13:00


Kilka chwil na zabawę. Zabawy konstrukcyjne. Zabawy i gry 

integrujące grupę oraz wyciszające.

13.00 - 14.00

Godzina ciszy. Nauka własna pod opieką wychowawcy. 

14:00 - 15:00

Zajęcia przewidziane miesięcznym planem pracy grupy wychowawcy. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci:

- zajęcia plastyczno – techniczne,

- zajęcia muzyczne,

- zajęcia artystyczne,

- zajęcia teatralne, żywego słowa

- pogadanki i rozmowy 

15:00 - 15:30

Rozruszamy trochę główkę -  łamigłówki, krzyżówki, rebusy.

15:30 - 15:45

Zajęcia relaksacyjne – relaks przy muzyce, odpoczynek. Czas na książkę. 

15:45 - 16:00

Porządkowanie sali świetlicowej. Pożegnanie. Powrót do domów.

 

 

Opracowano i zatwierdzono do realizacji od dnia: 01.09.2020

         Kierownik świetlicy: Agnieszka Waleron                      

Comments