Świetlica‎ > ‎

Świetlica szkolna miejsce przyjazne dziecku

ŚWIETLICA SZKOLNA MIEJSCE PRZYJAZNE DZIECKU

„ZABAWA JEST NAUKĄ, NAUKA JEST ZABAWĄ.  IM WIĘCEJ ZABAWY, TYM WIĘCEJ NAUKI"

 

         Świetlica szkolna jest specyficznym środowiskiem społecznym, gdyż uzupełnia funkcję szkoły. Traktuje się ją jako miejsce nie tylko przedłużonego pobytu dziecka w szkole, ale także jako miejsce w którym następuje odprężenie po okresie napięć i stresów związanych z nauką. Praca świetlicy obejmuje trzy bardzo ważne obszary: dydaktyczny, opiekuńczy i wychowawczy. Dobra jej organizacja wymaga od nas rozwoju we wszystkich wyżej wymienionych kierunkach. Jednym z naszych zadań jest przede wszystkim organizowanie dzieciom czasu wolnego tak, aby w atrakcyjny, zabawowy, sposób umożliwić im ich indywidualny rozwój i zachęcić do przebywania w świetlicy.

 

W tym celu organizujemy szereg imprez mających na celu aktywizację dzieci i podniesienie atrakcyjności świetlicy. Szeroka gama proponowanych zajęć, przy zastosowaniu odpowiednich metod i form pracy wpływa wszechstronnie na rozwój dziecka. Rozwija zamiłowania: muzyczne, plastyczne, techniczne, czytelnicze, taneczne, literackie, teatralne, sportowe. Inspirowani i dyskretnie kontrolowani przez wychowawców uczniowie, przygotowują się do konkursów, quizów i przedstawień. Poprzez zastosowanie różnorodnych gier i zabaw dziecko rozwija i kształci: pamięć, uwagę, spostrzegawczość, umiejętność właściwego przyjmowania porażek i zwycięstw.

 

 

Podsumowując posłużmy się cytatem
"TRZEBA, ABY SIĘ  DZIECI UCZYŁY IGRAJĄC I SWAWOLĄC".

 

Comments