Zajęcia pozalekcyjne

Rok szkolny 2018/2019


KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ I ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW

PROWADZONE PRZEZ NAUCZYCIELI

W RAMACH WOLONTARIACKIEJ PRACY


DLA UCZNIÓW KLAS I – III

  

L.P.

Nazwisko i imię prowadzącego zajęcia

Nazwa kółka

Terminy

1.

mgr Doroszkiewicz Agnieszka

„Zajęcia z plusem” rozwijające

 

Poniedziałek

7:15. - 8:00 klasa III a

„W zdrowym ciele zdrowy duch” zajęcia

sportowo

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze „Uwierz w siebie”

Środa 7:15 – 8:00

klasa III a

 

 

 

Piątek 11:45 – 12:30 dla klasy III a

2.

mgr Kozłowska Beata

 

„Kółko czytelnicze”

 

Poniedziałek

 11:45 – 12:30  dla klasy II b

„Zajęcia rozwijające twórczość aktywną ”

 

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Środa

8:00 – 8:45 dla klasy II b

 

Środa 8:45 – 9:40 dla klasy II b

3.

mgr Katarzyna Szczurek

 

„Zajęcia wyrównawncze”

Poniedziałek 12:30 – 13:30

Mali Artyści- kółko plastyczne

Wtorek

12.30 – 13:30

4.

mgr Ewa Konarska

„Zajęcia z plusem”

Poniedziałek

12:45 – 13.30

 

Zajęcia ogólnorozwojowe „Jestem mistrzem”

Wtorek

12:45 – 13.30

5.

mgr Irena Smolczewska

„Zajęcia z plusem  i bratkiem ”

Poniedziałek

13:45 – 14:30 dla klasy II a

„Zajęcia rozwijające aktywność twórczą”

Poniedziałek

12:45 – 13:30 dla klasy II a

 

DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII 

L.P.

Nazwisko i imię prowadzącego zajęcia

Nazwa kółka

Terminy

1.

mgr  Dominik Koc

Kółko teatralne

Poniedziałek 14:40-15:25

piątek 13:45-14:40 klasy 4 c i 8 c plus chętne osoby

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z

j. polskiego

Czwartek 7:15-8:00 klasy 4-8

2.

mgr Marta Pogoda

Zaj. wyrównawacze

Poniedziałek 7:10-7:55 klasy 7-8

Zajęcia  historyczno-polonistyczne

Czwartek 13:40-14:25 klasy 4-8

3.

mgr Patrycja Sadło

Zajęcia  wyrównawcze z

j. polskiego

Czwartek 14:30-15:15

Rozwijanie kompetencji

językowych z j. polskiego

Piątek 13:40-14:25

4.

mgr Magdalena Kwiatkowska -Raś

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego

Środa 13:40 – 14:30 klasy 4-5

5.

mgr  Angelika Hucz

 

mgr Monika Leśnikowska

Zajęcia przyrodnicze

Poniedziałek 12:45 – 113:30 klasy 5

Zajęcia geograficzne

Wtorek 14:40 – 15:25

6.

mgr  Danuta Kostek

Zajęcia nauki gry na gitarze

Czwartek 14:30 – 15:15

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

Poniedziałek 13:40 – 14:25 klasa 7

wtorek 13:40 – 14:25 klasy 5

7

mgr Artur Kilar

 

mgr Ewa Toma

Zajęcia sportowe

Poniedziałek 14:30 – 15:15 klasy 8

Zajęcia sportowe

Środa 7:10 – 8:00 klasa 4

Piątek 7:10 – 8:00 klasy 7c, 4a

Czwartek SKS 6:55 -7:55 klasy 6 -7

Środa SKS 14:35:15:35 klasy 6-7

8.

mgr Anastazja Pogoda

Zajęcia taneczne cheerleaderki

Wtorek 15:30 – 16:30

Zajęcia sportowe

Poniedziałek 6:55 – 7:55 klasy 3-4

Poniedziałek 14:35 – 15:15 klasy 7

Piątek 6:55 – 7:55  dla chętnych

 

9

mgr  Justyna Matura

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Czwartek 13:30 – 14:30 klasy 7 co drugi tydzień

Zajęcia z matematyki dla zdolnych

Czwartek 13:30 – 14:20 klasy 7 co drugi tydzień

10

mgr Jolanta Proszowska

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Poniedziałek 7:15 – 8:00 klasa 8b

Zajęcia dla zdolnych z matematyki – konkursy

Czwartek 7:20 – 8:00 klasy 6

11

mgr Agata Niedworok

 

mgr Dagmara Ferdyn

Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego

Piątek 11:45 – 12:30 klasa 2 a

Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego

Środa 14:30 klasy ,5, 6,7

12

mgr Agnieszka Wykurz

 

mgr Elżbieta Windisz

Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego

Wtorek , Środa 14:30 – 15:00 klasy 5,6,7,8a

Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego

Środa 7:10 – 7:55

13

mgr  Krystyna Siedlik

Zajęcia wokalne do konkursu

Według potrzeb 4-7

Kółko plastyczne

Wtorek:(; ( co dwa tygodnie ) 14:30

Zespół taneczny

Środa ( co dwa tygodnie) 14:30-15:30

14

mgr  Anna Pasek

Zajęcia z historii

Raz w tygodniu w razie potrzeby - termin do ustalenia

 

Comments